Ochrona prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis jest dla nas niezwykle ważna. W celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są zbierane przez nasz serwis, w jakim celu są gromadzone oraz jak wykorzystujemy pliki cookies, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Gwarantujemy, że ochrona prywatności jest zgodna z obowiązującymi standardami prawnymi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym możliwe jest wniesienie reklamacji lub pozwu, a także przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z przepisami prawa. Dane przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej czystoczysto.pl jest KARClean KAROLINA WŁODKOWSKA, z siedzibą pod adresem ul. Starogardzka 119/11, 83-010 Straszyn, NIP: 7182110145, REGON: 527824776, zwana dalej „Administratorem”.

2. Jakie dane osobowe zbieramy?

Administrator zbiera następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy (opcjonalnie)
 • Adres (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Dane dotyczące płatności (jeśli wymagane)
 • Adres IP
 • Pliki cookies i inne dane zbierane automatycznie

Dane te są zbierane podczas składania zamówień w sklepie internetowym, korzystania z formularzy kontaktowych oraz plików cookies.

2.1 Podczas korzystania z naszego Serwisu, dane użytkowników, w tym dane osobowe, mogą być zbierane i wykorzystywane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis. Obejmują one:

 • anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty użytkownika,
 • adres IP,
 • adres URL,
 • rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe),
 • liczba odwiedzin,
 • dane urządzenia,
 • język przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego.

Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celach statystycznych przy użyciu standardowego narzędzia Google Analytics. Narzędzie to działa na podstawie tzw. plików cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: Google Privacy Policy.

Zebrane w opisany wyżej sposób dane są przechowywane wyłącznie w celu wspomagania administrowania Serwisem, co umożliwia jego sprawne funkcjonowanie oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych dla użytkownika. Zapewniamy, że informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

Dane gromadzone aktywnie

Dane gromadzone przez Serwis obejmują również informacje przekazywane aktywnie przez użytkownika.

Formularz kontaktowy

Aby skorzystać z kontaktu za pomocą formularza, użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, wypełnić formularz kontaktowy, podając takie dane jak: imię, adres e-mail. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacja zamówień i świadczenie usług
 • Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
 • Komunikacja związana z obsługą zapytań, zleceń i zamówień
 • Obsługa reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń
 • Analiza statystyczna i poprawa funkcjonowania strony
 • Marketing bezpośredni (jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę)

3.1 Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się linki prowadzące do innych stron internetowych, zarządzanych przez niezależnych administratorów. Administrator tego Serwisu nie ma wpływu na politykę prywatności ani politykę dotyczącą plików cookies stosowaną przez tych administratorów i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z polityką prywatności oraz zasadami wykorzystywania plików cookies na tych stronach.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego)
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika) w przypadku działań marketingowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) w zakresie analizy statystycznej

5. Odbiorcy danych osobowych

Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz w celach marketingowych, analitycznych i archiwalnych przez okres:

 • 5 lat od daty realizacji zamówienia w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa
 • do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku działań marketingowych

7. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W celu realizacji tych praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: [adres e-mail].

8. Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe użytkownika są przechowywane w bazie danych zabezpieczonej technicznymi i organizacyjnymi środkami ochrony danych, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. W szczególności spełniamy wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO / GDPR), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).

Serwis wykorzystuje technologie i procedury zapewniające należytą ochronę danych osobowych użytkowników. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające odpowiednie upoważnienia nadane przez administratora danych.

8.1. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane wyłącznie w celu podwyższenia standardów ochrony prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdej zmianie poprzez wiadomość e-mail, o ile wyrazili zgodę na kontakt w ten sposób.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

10. Pliki cookies

Strona internetowa czystoczysto.pl używa plików cookies w celach analitycznych, funkcjonalnych oraz marketingowych. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej. Nasza polityka cookies dostępna jest tutaj: https://czystoczysto.pl/polityka-cookies/

11. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej czystoczysto.pl.

12. Kontakt

W razie pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@czystoczysto.pl